Frikort
Ny automatisk frikortordning fra 1. juni 2010

1. juni 2010 innføres en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1 i hele landet.

Opplysninger om egenandeler hentes fra oppgjørene som sendes inn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) fra leger og andre behandlere med refusjonsrett under egenandelstak 1.

Den nye ordningen vil sikre at alle med rett til frikort får oppfylt rettighetene sine på en enklere måte. Tidligere har brukerne selv søkt om frikort hos NAV. Nå skal brukerne få frikortet automatisk i posten innen tre uker etter at de betalt mer enn kr 1 840,- i egenandeler. Har brukerne betalt mer, får de dette tilbakebetalt automatisk. Det er viktig å bruke kvitteringskortet og ta vare på kvitteringer for egenkontroll.

2010 er et overgangsår med spesielle rutiner fordi pasientreiser med rekvisisjon ikke innrapporteres automatisk til HELFO i 2010. Brukerne må selv sende inn kvitteringer for disse egenandelene for registrering ved Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. Målet er at pasientreiser med rekvisisjon innrapporteres automatisk fra 1. januar 2011.

 

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS